سوالات متدوال

- سایت تبادل رمزینه چیست؟

- چگونه به تبادل رمزینه اعتماد کنم؟

-چرا احراز هویت؟ چطور اطمینان کنم و اطلاعات خودم را در اختیار شما قرار بدهم؟

-انجام سفارش من چقدر زمان می برد؟

-واریز های ریالی به حساب به چه صورت است؟

-آیا امکان واریز آنی ریالی وجود دارد؟

- اشتباهی در ثبت سفارش فروشم انجام داده ام چکار کنم؟

-من اشتباهی با کارت دیگری خرید انجام دادم، میشه سفارش را انجام دهید؟!

-چرا کارمزد تعلق می گیرد و مقداری که خریداری می کنم دریافت نمی کنم؟

-حداقل و حداکثر ثبت سفارش چقدر است؟

-نحوه دسترسی به پشتیبانی به چه صورت است؟