سوالات متدوال

- سایت تبادل رمزینه چیست؟

- چگونه به تبادل رمزینه اعتماد کنم؟

- چرا احراز هویت؟ چطور اطمینان کنم و اطلاعات خودم را در اختیار شما قرار بدهم؟

- انجام سفارش من چقدر زمان می برد؟

- واریز های ریالی به حساب به چه صورت است؟

- آیا امکان واریز آنی ریالی وجود دارد؟

- اشتباهی در ثبت سفارش فروشم انجام داده ام چکار کنم؟

- من اشتباهی با کارت دیگری خرید انجام دادم، میشه سفارش را انجام دهید؟!

- چرا کارمزد تعلق می گیرد و مقداری که خریداری می کنم دریافت نمی کنم؟

- آیا امکان افزایش کارمزد (تسریع تایید تراکنش در شبکه) وجود دارد؟

- حداقل و حداکثر ثبت سفارش چقدر است؟

- آیا مبلغ سفارش من به مدت نامحدود ثابت می ماند؟

- نحوه دسترسی به پشتیبانی به چه صورت است؟