بستن پنجره

بروزترین اخبار تکنولوژی - دام دات ایر - ایسر مانیتور فوق عریض و بسیار باریک خود را با پشتیبانی از USB-C معرفی کرد

ایسر مانیتور فوق عریض و بسیار باریک خود را با پشتیبانی از USB-C معرفی کرد