بستن پنجره

بروزترین اخبار تکنولوژی - دام دات ایر - فوجی فیلم دوربین X-T1 IR را با قابلیت ثبت امواج مختلف طیف نور معرفی کرد

فوجی فیلم دوربین X-T1 IR را با قابلیت ثبت امواج مختلف طیف نور معرفی کرد