بستن پنجره

بروزترین اخبار تکنولوژی - دام دات ایر - نینتندو بابت طراحی کنترلر جداشونده سوییچ با شکایت مواجه شد