بستن پنجره

بروزترین اخبار تکنولوژی - دام دات ایر - فیس اپ در پی اعتراض کاربران فیلترهای تغییر نژادی جدید خود را حذف کرد