بستن پنجره

بروزترین اخبار تکنولوژی - دام دات ایر - این کارآگاه هوش مصنوعی، شواهدی را می یابد که از چشم انسان ها دور می مانند