برای دیدن رزومه من کلیک کنید My Resume (Click Here)



بازیابی مخاطبین پاک شده در iCloud

  شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد بعد از فعال کردن iCloud متوجه شوید اطلاعات مخاطبین شما پاک شده است.

نگران نباشید.

در این پست آموزشی به شما آموزش میدهیم از این اتفاق جلوگیری کنید.

با بروزرسانی همراه باشید.

منتشر شده توسط بروزرسانی - تاریخ انتشار : 15:30:10 1394/9/17
برچسب ها : هیچ برچسبی وجود ندارد !