برای دیدن رزومه من کلیک کنید My Resume (Click Here)هیچ تعرفه ای وجود ندارد
برای تغییر این بخش فایل "site/ads.php" را ویرایش کنید .