برای دیدن رزومه من کلیک کنید My Resume (Click Here)

هیچ توضیحی وجود ندارد
برای تغییر این بخش فایل "site/about.php" را ویرایش کنید .